Календар оновлень:

Події міста:15.07.2024, 15:23
Полтавцям до відома:12.07.2024, 09:35
Заяви прес-служби:13.11.2023, 08:49
Документи:15.07.2024, 00:00
 
Останнє оновлення: 15.07.2024, 15:23
ГородянамЦ Н А П Для юридичних осіб Для бізнесу та інвестора For foreign visitors
Петиція Публічна інформація Документи Місто Міська влада Події міста Приймальня Всі розділи
Полтава

Офіційний сайт Полтавської міської ради
та виконавчого комітету

Полтава — перлина України,
її історична і духовна скарбниця —
місто, в якому хочеться жити.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку

11.02.2022, 08:44

На виконання вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 та рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 15.07.2021 № 123 «Про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду Полтавської міської територіальної громади» оголошується конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду Полтавської міської територіальної громади щодо будинків, в яких не створено обєднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Організатор конкурсу - Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі – Управління ЖКГ), адреса: 36020, м.Полтава, вул. Стрітенська,19.

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу: Рулова Світлана Володимирівна – головний спеціаліст відділу фінансового планування, обліку та звітності Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, тел. (0532) 609-447.

7. Критерії оцінки конкурсних пропозицій.

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за наступними критеріями:

ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку (основний критерій під час оцінювання);

рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

фінансова спроможність учасника конкурсу;

наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

8. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

8.1. Порядок набуття статусу учасника конкурс.

На виконання пункту 1 розділу ІІІ Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, для участі у конкурсі учасники конкурсу подають його організатору заяву, у якій зазначають:

фізичні особи - підприємці - прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця).

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

Відомості, зазначені в заяві учасника конкурсу, перевіряє організатор конкурсу після їх надходження в порядку, встановленому частиною сьомою статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», після чого заява реєструється.

Витяги з ЄДРПОУ організатором конкурсу долучаються до конкурсних пропозицій учасників конкурсу.

З моменту реєстрації організатором конкурсу зазначеної заяви суб'єкт господарювання набуває статусу «учасник конкурсу».

У разі якщо учасником конкурсу у заяві зазначено недостовірну інформацію чи її виявлено під час перевірки відомостей, зазначених у заяві, заява учасника конкурсу відхиляється, про що організатор конкурсу повідомляє його у триденний строк.

8.2. Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції для їх оцінювання:

1) розрахунок ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком, який включає в себе витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку ( в тому числі податок на додану вартість, якщо управитель є його платником), винагороду управителю з розрахунку на 1 м2 загальної площі багатоквартирного будинку згідно з додатком 4 до конкурсної документації (розрахунок вартості повинен бути проведений за кожною складовою Обов'язкового переліку на кожний багатоквартирний будинок окремо). Розрахунок ціни послуги має відповідати встановленим нормативам для надання своєчасної та якісної послуги;

2) для підтвердження рівня забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою надається довідка у довільній формі про наявність у учасника вантажного та спеціалізованого транспорту (вантажні автомобілі, автовишки, трактори та ін.) і спеціалізованого обладнання, комп'ютерної техніки, іншого обладнання, адміністративних та виробничих приміщень, програмного забезпечення необхідного для надання послуги з управління багатоквартирним будинком у комплексі, їз зазначенням місцезнаходження, переліку основних засобів, рівня зносу та року випуску. У разі залучення майна на підставі будь-якого правочину (оренда, користування тощо) учасником подаються підтверджуючі документи. Строк користування зазначеним майном не може бути меншим терміну надання послуги на управління багатоквартирним будинком. Довідка та інформація подається з урахуванням відомостей щодо суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

3) довідка у довільній формі, яка містить інформацію про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації , які будуть безпосередньо залучені до надання послуг з управління багатоквартирних житлових будинків (у тому числі слюсарів, сантехників, двірників та інше) з зазначенням досвіду роботи у даній сфері (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців). У разі залучення працівників суб'єктів господарювання на договірних засадах учасником надаються копії відповідних підтверджуючих документів (угоди, накази, трудові книжки). Довідка та інформація подається з урахуванням відомостей щодо суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

4) для підтвердження фінансової спроможності учасником надається:

- копія фінансової звітності суб'єкта господарювання за останній звітний період, форма і порядок складання яких визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73; для суб'єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності – скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженим наказом Міністерства фінан сів України від 25.02.2000 № 39 (у редакції наказу від 24.01.2011 № 25);

- довідка відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов'язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

- оригінал довідки учасника у довільній формі про фінансову спроможність чи наявність коштів, необхідних для надання послуги з управління в повному обсязі не менше одного місяця, з наданням підтверджуючих документів (у тому числі оригінали довідок з банків, що підтверджують наявність коштів). Довідка та інформація подається з урахуванням відомостей щодо суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті

1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

5) довідка у довільній формі, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг у сфері управління (обслуговування та утримання будинків та прибудинкових територій), в тому числі, відомості про досвід роботи (власний та/або засновників, та/або суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») у сфері надання житлово-комунальних послуг з визначенням кількості років, місяців досвіду роботи та з обов'язковим наданням копій засвідчених належним чином підтверджуючих документів (договорів, рішень тощо);

6) документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції. Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: витягом з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства;

7) довідка із текстом, який зазначається в обов'язковому порядку: «Учасник конкурсу гарантує, що в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та іншими актами законодавства України, усі фізичні особи, персональні дані про яких наведено в конкурсній пропозиції (включаючи їх прізвища, імена, по батькові, паспортні дані, реєстраційні номери облікових карток платників податків, притягнення чи не притягнення до встановленої законодавством відповідальності тощо), надали письмову згоду та дозвіл на використання їх персональних даних, включаючи дії щодо їх обробки (у т. ч. збору, зберігання і поширення), дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання повного права обробки зазначених персональних даних організатором конкурсу з метою проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків Полтавської міської територіальної громади в обсягах і в порядку, визначених чинним законодавством України, а також були письмово проінформовані про використання їх персональних даних у такий спосіб».

Суть зазначеної довідки полягає в тому, що учасник конкурсу підтверджує організатору конкурсу, що всі документи, які надаються в рамках конкурсної пропозиції, надаються з отриманням згоди на обробку персональних даних з боку конкретного працівника учаснику конкурсу. Таким чином, учасник конкурсу надає єдину довідку із зазначеним текстом і немає потреби долучати до складу конкурсної пропозиції згоду на обробку персональних даних від кожного окремого працівника.

Учасник має право скоротити перелік персональних даних, що викладено
в довідці (у дужках), що передбачена цим пунктом, лише у разі фактичного ненадання такої інформації у складі своєї конкурсної пропозиції. Якщо учасник надасть у складі конкурсної пропозиції відповідну інформацію (наприклад, ідентифікаційний код працівника учасника), але про неї не буде зазначено в довідці, що передбачена цим пунктом, це буде розцінено як ненадання відповідної довідки із настанням відповідних наслідків.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Надана учасником інформація має підтверджуватися копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

Примітки:

1) документи, що не передбачені законодавством для учасників конкурсу не подаються ними у складі конкурсної пропозиції, при цьому учасник конкурсу має надати обґрунтовану довідку в довільній формі з посиланням на відсутність вимоги щодо надання документу відповідно до норм чинного законодавства;

2) усі копії документів повинні бути засвідчені в установленому порядку, а саме: повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», особистий підпис уповноваженої особи, що засвідчує копію та відбиток печатки (за її наявності);

4) за достовірність наданих документів відповідальність безпосередньо несе учасник конкурсу.

8.3. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об'єкта конкурсу окремо.

У разі якщо об'єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об'єкта конкурсу, окремо.

Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію стосовно об'єкта конкурсу.

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу, а у разі її відсутності – підпис керівника або уповноваженої особи.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок. Нумерація відбувається на кожній окремій сторінці аркуша незалежно від того, чи міститься якась інформація на такій сторінці, чи ні.

Усі сторінки конкурсної пропозиції (незалежно від того, чи міститься на них будь-яка інформація, чи ні) повинні містити підпис уповноваженої особи учасника конкурсу (окрім оригіналів), а також відбитки печатки (за наявності).

Всі документи, які готуються організатором конкурсу та учасниками конкурсу, викладаються українською мовою.

У разі надання учасником будь-яких документів складених іноземною мовою, конкурсна пропозиція учасника повинна містити їх переклад українською мовою. Текст перекладу повинен бути засвідчений підписом перекладача (з підтверджуючими документами на право перекладу) та печаткою учасника.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням сторінок, на якій вони знаходяться.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Кількість учасників не обмежується.

12. Дата огляду об'єктів конкурсу та доступ до них: Доступ до об'єктів конкурсу (групи будинків) та огляд будинків буде проводитись з 14.02.2022 року по 09.03.2022 року з 10.00 до 17.00, крім святкових і вихідних днів.

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об'єкта конкурсу, письмово повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за три дні до огляду.

13. Інформація про загальний обсяг заборгованості співвласників та невиконані зобов'язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

13.1. Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у розрізі за кожним об'єктом конкурсу:

Номер і назва

об'єкта конкурсу

Сума заборгованості

станом на 01.12.2021, грн.

1. Об'єкт конкурсу № 1

12 550 059,6

2. Об'єкт конкурсу № 2

6 467 370,0

3. Об'єкт конкурсу № 3

20 983 132,1

4. Об'єкт конкурсу № 4

-

5. Об'єкт конкурсу № 5

-

13.2. Інформація про невиконані зобов'язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі, у розрізі за кожним об'єктом конкурсу:

Номер і назва

об'єкта конкурсу

Інформація про невиконані зобов'язання щодо надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.12.2021, по яких буде проведено перерахунок, грн.

1. Об'єкт конкурсу № 1

відсутні

2. Об'єкт конкурсу № 2

відсутні

3. Об'єкт конкурсу № 3

відсутні

4. Об'єкт конкурсу № 4

відсутні

5. Об'єкт конкурсу № 5

відсутні

Способи і місце отримання конкурсної документації

Конкурсна документація надається на підставі заяви про участь у конкурсі. З моменту реєстрації організатором конкурсу зазначеної заяви суб'єкт господарювання набуває статусу «учасник конкурсу

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

Особисто учасник може отримати конкурсну документацію у кабінеті № 36 (3 поверх) Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради за адреса: 36020, м.Полтава, вул. Стрітенська,19, в уповноваженої особи для здійснення зв'язку з учасниками конкурсу.

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій по об'єкту конкурсу № 1, 2, 3, 4, 5 - до 12-00 17.03.2022 року.

Організатор конкурсу – Управління ЖКГ

Городянам