Календар оновлень:

Події міста:Сьогодні, 16:22
Полтавцям до відома:Сьогодні, 16:41
Заяви прес-служби:13.11.2023, 08:49
Документи:Сьогодні, 00:00
 
Останнє оновлення: 22.07.2024, 16:41
ГородянамЦ Н А П Для юридичних осіб Для бізнесу та інвестора For foreign visitors
Петиція Публічна інформація Документи Місто Міська влада Події міста Приймальня Всі розділи
Полтава

Офіційний сайт Полтавської міської ради
та виконавчого комітету

Полтава — перлина України,
її історична і духовна скарбниця —
місто, в якому хочеться жити.

До уваги громадян!

11.10.2019, 16:03

Інформуємо, що члени громади міста Полтава мають можливість бути ініціаторами громадських слухань та подавати місцеві ініціативи, що передбачено Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Статутом територіальної громади міста Полтава.

Витяг зі Статуту територіальної громади міста Полтава

Глава 2.7. Місцеві ініціативи

Стаття 46.

Члени територіальної громади міста Полтави мають право ініціювати розгляд міською та районними в місті радами будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування.

Стаття 47.

Право на участь в ініціюванні та внесенні питань на розгляд у раді мають члени територіальної громади міста Полтави, які досягли 18 років.

Стаття 48.

Для ініціювання розгляду питань у міській та районних у місті радах члени територіальної громади створюють ініціативну групу у складі до 10 жителів міста Полтави, про що складають заяву, підписану всіма членами ініціативної групи. Ця заява реєструється відповідно міською, районними у місті радами.

У заяві необхідно вказати:

- прізвище, ім"я, по батькові та місце проживання всіх членів
ініціативної групи;

- мету створення ініціативної групи;

- територію, від якої будуть ініціюватися питання на розгляд у
міській, районній в місті раді (мікрорайон, вулиця, квартал,
будинок, район);

- місце та час проведення зборів громадян за місцем проживання
для ініціюівання розгляду питань у відповідній раді.

Стаття 49.

Після реєстрації заяви ініціативна група проводить збори громадян за місцем проживання з питань місцевої ініціативи з обов'язковим запрошенням депутатів відповідної ради. На зборах визначаються конкретні питання місцевої ініціативи для внесення на розгляд ради.

Відповідна рада сприяє ініціативній групі у проведенні зборів громадян. Відповідальність за тдтриманням громадського порядку під час проведення зборів несе ініціативна група, що є обов"язковою умовою проведення таких зборів.

Стаття 50.

Збори громадян за місцем проживання з питань місцевої ініціативи приймають відповідне рішення більшістю громадян, присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням, що вирішується зборами. Рішення зборів підписується головою та секретарем зборів.

Стаття 51.

За результатами зборів складається протокол, який у двох примірниках подається ініціативною групою у відповідну раду.

У протоколі має бути зазначена кількість присутніх громадян, прізвища, ім"я та по батькові присутніх депутатів відповідної ради, питання місцевої ініціативи, які пропонуються зборами громадян на розгляд ради. До протоколу додасться список громадян, які були присутніми на зборах із зазначенням їх місця проживання та дати народження. Протокол підписується головою та секретарем зборів.

Якщо питання місцевої ініціативи стосуються внесення змін і доповнень до цього Статуту, то додатково подасться письмове звернення, яке підписане не менш як 1000 жителів, присутніх на зборах.

Стаття 52.

У строк, не пізніше, ніж через сім днів після подання у відповідну раду, протокол зборів громадян розглядається радою голів постійних депутатських комісій за участю відповідно міського голови або секретаря міської ради, голови районної ради або його заступника. Рада голів постійних депутатських комісій дає доручення відповідній постійній депутатській комісії ради щодо розгляду питання місцевої ініціативи на сесії ради.

Стаття 53.

Рада на своїй сесії, обов'язково на відкритому засіданні, розглядає місцеву ініціативу за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи та приймає відповідне рішення.

Стаття 54.

Рішення, прийняті радою з питань, внесених на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обов'язково публікуються в міських засобах масової інформації у термін, не пізніше, ніж через 10 днів після його прийняття. Копія рішення надасться ініціативній групі з питань місцевої ініціативи.

Стаття 55.

Ці рішення набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення в міських засобах масової інформації, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Стаття 56.

Повторний розгляд питань місцевої ініціативи на сесії відповідної ради проводиться не раніше, ніж через рік після прийняття попереднього рішення з цього питання з дотриманням положень, які викладені в ст.ст.46-51 Статуту.

Глава 2.8. Громадські слухання

Стаття 57.

Громадське слухання - зустріч членів територіальної громади з міським головою, депутатами міської, районних в місті радами, головами районних рад, іншими посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких членами територіальної громади заслуховується інформація про виконання обов'язків або окремих доручень, чи про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси міської громади, жителів міста, районів, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів міської, районних в місті рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Стаття 58.

Громадські слухання проводяться з ініціативи міської та районних в місті рад, їх голів, постійних комісій, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів міста.

Громадські слухання з ініціативи жителів міста проводяться за наявності відповідного колективного звернення, яке має не менше п"ятисот підписів жителів міста.

Стаття 59.

Підготовку та проведення громадських слухань забезпечує відповідно секретар та аппарет міської ради, заступники голів районних у місті рад, або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

Стаття 60.

Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі міста, або району сповіщаються не пізніше як за 10 днів До їх проведення.

Стаття 61.

На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються Дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, короткий зміст та внесені пропозиції.

До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.

Веде протокол працівник апарату міської або районної у місті ради.

Протокол громадського слухання підписується особою, яка організує його проведення та особою, яка веде протокол, і передається міському голові, або голові відповідної районної у місті ради.

Стаття 62.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

Стаття 63.

Апарат ради подає на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції, які внесені за результатами громадських слухань.

Пропозиції обов'язково розглядаються органами місцевого самоврядування у двотижневий термін після подання.

Результати розгляду пропозицій органами місцевого самоврядування повертаються в аппарат ради, який ставить до відома зацікавлених осіб.

Стаття 64.

Про результати громадського слухання секретар міської ради, заступник голови районної у місті ради інформує жителів міста в десятиденний строк з дня отримання апаратом ради результатів розгляду пропозицій.


Городянам